header

ติดต่อสอบถาม/Contact

เชิญร่วมสมทบทุน เตรียมฉลอง 75 ปี วัดกาญจนบุรี ค.ศ.2031
ยอดบริจาคสะสมรวม
( ณ 1 ก.พ.2016 ) จำนวน 112,219 บาท


 

 

 

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

 • ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า


  "จงชื่นชมยินดีในการเตรียมรับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้า"

  ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

  ประสบการณ์ชีวิต
  1.  ความน่าเชื่อถือของผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญ ยิ่งผู้นั้นเป็นคนใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นย่อมมีคนยอมรับข่าวสารของมากขึ้น
  2. วันนี้เราได้รับฟังเรื่องของบุคคลที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เรื่อการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ท่านตักเตือนประชาชนให้เตรียมตัวต้องรับด้วยความยินดี

 • ผลสรุปแบบสำรวจการจัดนิทรรศการ คณะกรรมการฯเพื่อฆราวาส งานเคารพศีลมหาสนิทฯ ครั้งที่ 15

  ผลสรุปแบบสำรวจการจัดนิทรรศการ คณะกรรมการฯเพื่อฆราวาส
  เนื่องในงานเคารพศีลมหาสนิท สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 15
  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017/2560
  ณ วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 • ฉลองบ้านเณรเล็กราชบุรี

  ฉลองบ้านเณรเล็กราชบุรี
      วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล องค์อุปถัมภ์ของบ้านเณรเล็กสังฆมณฑลราชบุรี โดยมีบรรดาพระสงฆ์ นักบวช สามเณรเล็กจากบ้านเณรยอแซฟ สามเณรกลางจากบ้านเณรพระวิสุทธิ์วงศ์ โคราช บรรดาศิษย์เก่า และสัตบุรุษมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องเณร

 • ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ชุมนุมนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี จัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน คุณครู 6 ท่าน จาก 7 โรงเรียนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี  มีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร เป็นวิทยากร  

 • ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง

  ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง
      วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี

 

footer