header

ติดต่อสอบถาม/Contact

เชิญร่วมสมทบทุน เตรียมฉลอง 75 ปี วัดกาญจนบุรี ค.ศ.2031
ยอดบริจาคสะสมรวม
( ณ 1 ก.พ.2016 ) จำนวน 112,219 บาท


 

 

 

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

 • 11 เหตุผลที่ต้องอ่านพระคัมภีร์


  “ทุกถ้อยคำในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และมีประโยชน์ เพื่อสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขและอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม” (2ทิโมธี 3:16)

  ทำไมเราจึงต้องศึกษาพระคัมภีร์เป็นลำดับแรก
  เราหวังอะไรจากการศึกษาพระคัมภีร์
  ให้เราพิจารณาเหตุผลต่างๆ 11 ประการ ดังนี้

 • อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต


  "ใกล้เวลาที่พระเยซูจะถูกตรึงกางเขนแล้ว "
  (ไม่มีไม้กางเขน ไม่มีการกลับคืนชีพ ไม่ผ่านความทุกข์ไม่มีความยินดี ไม่ได้สวรรค์ถ้าไม่สละตนเอง)

   “จากกางเขนสู่การกลับคืนชีพ”
  อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

 • ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 09-03-2018

  ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 09-03-2018
  “พิธีเฝ้าศีลมหาสนิท 24 ชั่วโมงสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า ครั้งที่ 5”
  {youtube}K6lzVJrHfvc{/youtube}
  ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
  โดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 • ขอเชิญร่วมงาน ชุมนุมผู้สูงอายุ ระดับชาติ ครั้งที่ 13


  สังฆมณฑลราชบุรี
  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
  ขอเชิญร่วมงาน
  ชุมนุมผู้สูงอายุ ระดับชาติ ครั้งที่ 13
  "กิจเมตตา ศิษย์พระคริสต์ ชีวิต ผู้สูงวัย"
  ณ อาสนวิหารแม่พระบงัเกิดบางนกแขวก
  วันที่ 27-28 เมษายน 2561

 • ประชาสัมพันธ์ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปี 2018

    
  ::::: ดาวน์โหลดใบสมัคร (กรอกแล้วให้คุณพ่อเจ้าวัดเซนต์รับรอง) :::::

 

footer