Black Ribbon

header

ติดต่อสอบถาม/Contact

เชิญร่วมสมทบทุน เตรียมฉลอง 75 ปี วัดกาญจนบุรี ค.ศ.2031
ยอดบริจาคสะสมรวม
( ณ 1 ก.พ.2016 ) จำนวน 112,219 บาท


 

 

 

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

 • ดอกไม้ ธูป และเทียน ในพิธีกรรมของคาทอลิก

  ดอกไม้ ธูป และเทียน ในพิธีกรรมของคาทอลิก
                ดอกไม้ ธูป และเทียน เป็นสิ่งที่คนไทยใช้สำหรับไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้น สำหรับคาทอลิกไทยเราจึงได้รับอิทธิพลจากการใช้สิ่งเหล่านี้มาบูชาพระในพิธีกรรมของเราด้วย ซึ่งในการเข้าสู่วัฒนธรรม (Inculturation) อนุญาตให้สามารถประยุกต์ขนบธรรมเนียมในท้องถิ่นเข้ากับพิธีกรรม ทั้งนี้โดยต้องมีความหมายเป็นไปในทำนองเดียวกันกับความหมายในพิธีกรรมของคาทอลิก

 • แพร่ธรรมตามคำสอนของพระคริสต์เจ้า ตอนที่ 1


  “ดังนั้น ท่านทั้งหลาย จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา
  ทำพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต (มธ. 28:19)
        จากพระวาจาตอนนี้ งานแพร่ธรรมเป็นดังมรดกเป็นคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูเจ้าในภารกิจของพระองค์ในฐานะมนุษย์แท้ และพระเจ้าแท้บนโลกใบนี้ ที่ตกทอดมาถึงเราผู้มีความเชื่อในพระองค์ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดงานแพร่ธรรมเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในองค์พระเยซูเจ้า

 • แนวปฏิบัติเมื่อร่วมงานศพพี่น้องชาวพุทธ ร่วมสวดพระอภิธรรมงานศพและวันฌาปนกิจ


  แนวปฏิบัติเมื่อร่วมงานศพพี่น้องชาวพุทธ

  ร่วมสวดพระอภิธรรมงานศพและวันฌาปนกิจ
  1. การจุดธูปเทียนโต๊ะหมู่บูชา
      1.1 เมื่อไปร่วมสวดพระอภิธรรม หากได้รับเชิญจุดธูปเทียน ซี่งมีอยู่ 3 ที่ โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธ  พระธรรม และหน้าศพ  ควรบอกเจ้าภาพให้จุดธูปเทียนที่หน้าศพ ส่วนวิธีการเคารพศพ ปฏิบัติเหมือน
  เมื่อผู้ตายยังมีชีวิตอยู่
      1.2 กรณีเป็นผู้มีหน้าที่ทางสังคม (ฆราวาส) และได้รับเชิญให้จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธหรือพระธรรม ควรแจ้งให้เจ้าภาพทราบก่อนเริ่มงาน ว่าคาทอลิกไม่เหมาะสมในการปฏิบัติดังกล่าว เพื่อหาผู้แทนจุดธูปเทียนแทน แต่หากได้รับเชิญอย่างกะทันหันและหาผู้แทนไม่ได้ ควรทำด้วยความตั้งใจ จุดธูปเทียนแล้ว ควรไหว้ หรือ กราบหนึ่งครั้งโดยไม่แบมือ...(คาทอลิกกราบแบบแบมือ เฉพาะพระเจ้าเท่านั้น)

 • พระเมตตาสัญจร ณ เนอสเซอรี่ บ้านแม่พระอุปถัมภ์ฯ

  พระเมตตาสัญจร ณ เนอสเซอรี่ บ้านแม่พระอุปถัมภ์ฯ
           วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017 พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ร่วมงานพระเมตตาสัญจร ณ เนอสเซอรี่ บ้านแม่พระอุปถัมภ์ฯ โดยมี คุณพ่อ สุรินทร์ ชุนฟุ้ง จิตตาภิบาล และคุณพ่อ สิทธิพล พานิชอุดมเจ้าอาวาส น.เปาโลกลับใจ และคณะพระเมตตา สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมพบปะ ภาวนาอย่างพร้อมเพรียง

 • ฉลองวัดนักบุญเบเนดิ๊กโต โป่งยอ

  ฉลองวัดนักบุญเบเนดิ๊กโต โป่งยอ
         วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2017 พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดนักบุญเบเนดิ๊กโต โป่งยอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 

footer