header

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

17 June 2019

 • ข่าวดีข่าวดีสมโภชพระตรีเอกภาพ


  บทเทศน์ข่าวดีสมโภชพระตรีเอกภาพ
  ( 16 มิถุนายน )
  ก. ความสำคัญ       
            1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ไม่ใช่ด้วย “สติปัญญา” แต่ด้วย “หัวใจ” คำสอนนี้สอนเราว่าพระเจ้าทรงมีแต่พระเจ้าหนึ่งเดียวแต่ประกอบด้วยสามพระบุคคล ทั้งสามพระบุคคลนี้ทรงมีส่วนร่วมในพระธรรมชาติหนึ่งเดียวของการเป็นพระเจ้า เราไม่สามารถเข้าใจคำสอนนี้ด้วยสติปัญญาของเราว่า 1+1+1=1 ไม่ใช่ 3 แต่เราเชื่อคำสอนที่เป็นพระธรรมล้ำลึกนี้เพราะว่าพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้าทรงสอนเราอย่างชัดเจน ผู้นิพนธ์พระวรสารเองได้บันทึกไว้ บรรดาปิตาจารย์ในพระศาสนจักรได้ให้คำอธิบาย และพระสังคายนานิเชและคอนสแสตน์ติโนเปิ้ลได้ประกาศให้เป็นข้อความเชื่อของเราคาทอลิก

 • ประวัติคุณพ่อ ยอห์นบอสโก วัชรพล อำนาจเกียรติกุล


  ประวัติคุณพ่อ ยอห์นบอสโก วัชรพล อำนาจเกียรติกุล

  วันเกิด                     1 ตุลาคม 1985
  สัตบุรุษ / ล้างบาป     5 ตุลาคม 2003 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก จ.ราชบุรี
  พ่อทูนหัว                 ฟิลิป  ฟิลิป  ทศไทยสนธิ

 • พิธีปฏิญาณความเชื่อและยืนยันความสมัครใจในการบวชเป็นพระสงฆ์

  พิธีปฏิญาณความเชื่อและยืนยันความสมัครใจในการบวชเป็นพระสงฆ์
      วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 สังฆานุกรยอห์นบอสโก วัชรพล  อำนาจเกียรติกุล ว่าที่พระสงฆ์ใหม่  ได้ปฏิญาณความเชื่อและยืนยันความสมัครใจในการบวชเป็นพระสงฆ์  สาบานตนต่อหน้าพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ  ณ วัดน้อยราชินีแห่งอัครสาวก (บ้านพักพระสงฆ์ศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี)  ท่ามกลางคณะสงฆ์ร่วมเป็นสักขีพยาน  โอกาสนี้พระสังฆราชได้เสกเสื้อกาสุลา ซึ่งพระสงฆ์ใหม่จะใช้สวมในวันที่รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ด้วย

 • ฉลองวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย จ.ราชบุรี

  ฉลองวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย จ.ราชบุรี
          วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 เวลา 10.30 น. บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี

 • "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย"  "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย"
   
        วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 เวลา 09.00 - 12.00 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อสกล  ปันฉาย เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ คุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน  136  ท่าน

 

footer