header

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

27 February 2020

 • ข่าวดีวันพุธรับเถ้า

  ข่าวดีวันพุธรับเถ้า(26 กุมภาพันธ์ 2020)
  กลับใจและใช้โทษบาป
  ก. ความสำคัญ
      วันพุธรับเถ้าเป็นแห่งการกลับใจและชดใช้โทษบาป ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิวที่แสดงออกภายนอกโดย “การสวมผ้ากระสอบและโปรยขี้เถ้าบนศีรษะ”  แทนการนุ่งห่มเสื้อผ้าหรูหราและเครื่องหอมราคาแพง ในพันธสัญญาเดิมได้เล่าถึงการปฏิบัติเช่นนี้ เช่น ชาวนีนะเวห์กลับใจ สวมผ้ากระสอบ เลิกประพฤติชั่วและเลิกใช้การกระทำที่รุนแรง (ยนา 3-4)  กษัตริย์เบนฮาดัดสวมผ้ากระสอบและใช้เชือกคาดศีรษะ  (1พกษ 20:31-32)  พระราชินีเอสเธอร์ใส่เสื้อไว้ทุกข์และทรงโปรยขี้เถ้าและฝุ่นดินบนพระเศียรแทนเครื่องหอมมีค่า (อสธ 17k)

 • ฉลองวัดพระสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง

  ฉลองวัดพระสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง
       วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 คุณพ่อยอแซฟเสนอ  ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 • ข่าวดีสัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา


  ข่าวดีสัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา(23 กุมภาพันธ์ 2020)
  จงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์
  ก. ความสำคัญ
      1. บทอ่านวันนี้อธิบายเหตุผลว่าทำไมเราคริสตชนจะต้องเป็นคนศักดิ์สิทธิ์และทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ บทอ่านที่หนึ่งและที่สองให้เหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ และบทพระวรสารให้วิธีการหล่อหลอมตนเองให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ 4 ประการตามคำสอนของพระเยซูเจ้า

 • สังฆมณฑลราชบุรีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน "ดรุณาฝูเจ๋อ"


  สังฆมณฑลราชบุรีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน "ดรุณาฝูเจ๋อ"

        วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน "ดรุณาฝูเจ๋อ" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล  ท่านชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   ท่านหวาง ฮุ่ยซาง ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ท่านจ้าว กั๋วเสียง ประธานศูนย์สอบ HSK (ประเทศไทย) และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้

 • ฉลองวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า จ.ราชบุรี

  ฉลองวัดนักบุญอังเยลา  ซอนต้า จ.ราชบุรี
         วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟ เสนอ  ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า จ.ราชบุรี

 

footer