header

ภาพกิจกรรม วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี

คืน 24 ธันวาคม ค.ศ. 2013 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี จัดงาน Family Night 2013 โอกาสวันคริสต์มาส โดย คพ.สมเกียรติ จูรอด เจ้าอาวาส บริการอาหารโต๊ะจีน จำนวน 15 โต๊ะ รวมทั้งเตรียมของขวัญ และเกมส์สนุุกๆ ให้กับบรรดาสัตบุุรุษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน ราว 150 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเวลา 21.00 น. มีมิสซาฉลองพระคริสตสมภพ โดยคุณพ่อเจ้าอาวาส เป็นประธาน

 

footer