header

ภาพกิจกรรม วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2013 คพ.สมเกียรติ จูรอด เจ้าอาวาส ร่วมกับ คพ.สกล ปันฉาย และ คพ.รัตนศักดิ์ กิจสกุล ไปเยี่ยมและทำอาหารเที่ยง (เมนู ผัดซีอิ๊ว) เลี้ยงนักศึกษาอาสาสมัครชาวอังกฤษและสก็อตแลนด์ จำนวน 12 คน ที่มาลงพื้นที่ช่วยสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับบ้านบ๊องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สำราญกันทั่วหน้าทั้งผู้ให้และผู้รับ

 

footer